Trao đổi với người phỏng vấn

Nên làm điều gì để có thể chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn?

tinh-ban-cong-so-de-co-kho-giu-0

Thông thường, cuối mỗi buổi phỏng vấn, hội đồng sẽ có một khoảng thời gian để bạn có thể hỏi thêm những thông tin bạn muốn biết hoặc trao