kinh nghiệm vàng tìm việc nhanh chóng

8 kinh nghiệm hữu ích giúp bạn nhanh kiếm được việc làm

kinh-nghiem-tim-viec-cho-nguoi-khong-tot-nghiep-dh

Nếu bạn muốn làm việc cho một công ty nào đó, hãy gửi hồ sơ tìm việc trực tiếp cho công ty đó. Bạn nên gửi cho phòng nhân

Kinh nghiệm vàng để giúp bạn xin việc nhanh chóng

4

Trong thư đó, bạn cũng nên ôn lại những mấu chốt của buổi vấn đáp, đồng thời khơi thêm một số điểm mà bạn cho là có lợi và