Không trả lời câu hỏi thông báo tuyển dụng đặt ra

Mẹo hay giúp viết một bản CV xin việc hoàn hảo

cover_letter-300x300

Hãy gói gém CV bằng một lá thư xin việc hiệu quả. Thể hiện mong muốn tìm việc bằng cách làm nổi bật những kỹ năng và mức độ