Không nên đưa ra mức lương cụ thể

Những điều bạn cần nên biết để thương lượng lương thành công

1300760907-diem-yeu-truoc-nha-tuyen-dung1

Vấn đề lương thưởng trong phỏng vấn là vấn đề vô cùng quan trọng vì vậy khi được nhà tuyển dụng hỏi về mức lương mong muốn hay yêu