hướng dẫn tìm việc làm thêm

Xin việc làm thêm ở Nhật có khó không?

jitokko_005

Cũng tương tự như vậy, nếu bạn đang học đại học mà bạn bị đúp (留年 ryuunen) thì bạn sẽ phải ở lại 1 năm (hoặc nửa năm tùy

Hướng dẫn sinh viên tự tìm việc làm thêm tại Nhật

tim_viec_lam_sau_khi_du_hoc_kenh_tuyen_sinh

1 người kohai của mình lúc mới sang trình độ tiếng Nhật rất kém chỉ tương đương N4 thôi,nhưng cũng tự đăng ký xin việc baito như mình hướng