Dấu hiệu phỏng vấn thất bại

Qua ngôn ngữ cử chỉ cũng đủ biết bạn có thể sẽ đậu hay rớt phỏng vấn

ky-nang-giao-tiep-41

Hãy thẳng thắn và thay đổi không khí. Bạn có thể nói: “Liệu tôi có thể giải thích lý do tôi là sự lựa chọn phù hợp nhất cho