có nên nói quá nhiều khi phỏng vấn

Nói bao nhiêu là đủ khi đi phỏng vấn?

vieckolam

Nếu nhà tuyển dụng yêu cầu nói về quá trình làm việc của bạn, bạn có thể hỏi lại: “Anh/chị muốn tôi bắt đầu từ vị trí hiện tại