Có một mức lương trong tâm trí

Đàm phán lương không khó như mọi người nghĩ

ky-nang-giao-tiep-41

Đây có thể là mức cao nhất NTD có thể trả cho bạn trong vị trí này. Nếu bạn tin mình có thể đảm nhận nhiều công việc hơn,