câu hỏi mánh khóe trong phỏng vấn

Cách đối phó với các câu hỏi mánh khóe trong phỏng vấn

bannerabout1

“Thực sự thì tôi không muốn người ta sợ mình. Sợ là một cảm giác cực kỳ tồi tệ, người ta thường sợ hãi khi người ta bị đối